Pogrzeb należy zgłaszać w parafii zamieszkania Zmarłego.
W kancelarii należy okazać:
1. Akt zgonu U.S.C.
2. Zaświadczenie o zaopatrzeniu na śmierć
3. Pozwolenie na urządzenie pogrzebu z parafii, gdzie Zmarły mieszkał.
 
Należałoby naśladować piękny zwyczaj zamawiania Mszy Św. za  Zmarłego zamiast kwiatów czy wieńców pogrzebowych. Najlepszym darem dla Zmarłego jest pełne uczestnictwo we Mszy Św. ( z przyjęciem Komunii Św.)