Narzeczeni zgłaszają się w parafii zamieszkania narzeczonej lub narzeczonego trzy miesiące przed zawarciem małżeństwa.
W kancelarii parafialnej przedstawiają następujące dokumenty:
1. Metryki chrztu (ważność wydania do pół roku).
2. Dowody osobiste.
3. Ostatnie świadectwa z religii
4. Zaświadczenie o Bierzmowaniu
5. Zaświadczenie stwierdzające brak okoliczności wyłączających zawarcie
    małżeństwa z U.S.C. - Kraków, ul. Lubelska 27 (3 egz.)
6. W przypadku wdowców: metryka śmierci współmałżonka.

 

Czytaj więcej o sakramencie małżeństwa na portalu wiara.pl