Przy zgłoszeniu należy określić stan chorego - czy może przyjąć Komunię Świętą?
Wszyscy obecni w domu biorą udział w modlitwie.
 
W domu chorego należy przygotować:
1. stół czysto nakryty, krzyż, świece
2. na stole: kropidło, woda święcona, szklanka z wodą i talerzyk z watą.
 
Prosimy nie czekać na ostatnią chwilę z wezwaniem kapłana do chorego, by ten obrzęd nie stał się Ostatnim Namaszczeniem.