Proboszcz

ks. dr Andrzej Tarasiuk, kanonik R.M., wyświęcony w roku 2004

Wikariusze

ks. mgr Michał Mąka, wyświęcony w roku 2018

ks. mgr Szymon Wykupil, wyświęcony w roku 2018